Provinciale Staten verkiezingen op 20 maart 2019

Op 21 maart 2019 vinden de Provinciale Statenverkiezingen plaats. Momenteel gaat de Provinciale woonagenda minder ver dan wat Alphen a/d Rijn graag wil. Zo mag er nu alleen gebouwd worden binnen de  rode contouren en niet daarbuiten. Er is hoop gevestigd op een nieuw college dat het huidige beleid ongewijzigd
Lees meer

ALV MHHNH op 24 januari 2019

Op 24 januari a.s. vond de algemene ledenvergadering plaats van vereniging Maak Het Hart Niet Hard, locatie: Basisschool Het Spinnewiel in Alphen aan den Rijn.. Lees het verslag van Algemene Ledenvergadering (ALV) van Maak Het Hart Niet Hard. En bekijk de presentatie (PPT). De agenda was: Opening en mededelingen Kort verslag
Lees meer

Woningen in Gnephoek, Noordrand of Oude Rijnzone

Het was met afstand hét belangrijkste thema tijdens de gemeenteraadsverkiezingen vorig jaar: woningen bouwen in de polder. Het wordt de Gnephoek, de Noordrand of de Oude Rijnzone (in combinatie met Hoorn-West). Dat zijn de drie opties die onderzocht gaan worden om een nieuwe woonwijk te bouwen in Alphen aan den
Lees meer

Nieuwsbrief november 2018

Op 28 augustus is de gemeenteraad tijdens een zogenoemde heisessie geïnformeerd over de stand van zaken van het Toekomstperspectief voor landschap én stad; het vervolg van de in 2017 gestarte “verkenning woningbouwlocaties na 2020”. Tijdens deze presentatie werd duidelijk dat de gemeente voor drie urgente opgaven staat. Lees meer hierover
Lees meer

Gemeente onderzoekt drie locaties voor woningbouw

Wethouder Gerard van As wil onderzoek laten doen naar de geschiktheid voor woningbouw in Alphen aan den Rijn op drie locaties: Gnephoek-zuid, Heuvelweg en Noord- en Zuideinderpolder. Deze drie locaties komen uit een analyse van zes mogelijke locaties. In alle gevallen moet er een nieuw bestemmingsplan komen. Op 15 november is er een informatieavond.
Lees meer

Nieuwsbrief mei 2018

Lees de nieuwsbrief van mei 2018 met o.a. het gemeentelijke coalitieakkoord “Groene stad met lef! Met krachtige buurten en dorpen” met daarin mogelijk bouwen in de Gnephoekpolder en het aanleggen van de kleine bypass.
Lees meer